Đang tải... Vui lòng chờ...
Số lượt truy cập
  • "Đắk Nông - Mùa Bơ chín" năm 2018 "Đắk Nông - Mùa Bơ chín" năm 2018
  •  
BÌNH CHỌN SẢN PHẨM
Sản phẩm

HOẠT ĐỘNG CÔNG THƯƠNG
HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU

Sau 15 năm thành lập, xây dựng và phát triển theo Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18/1/2002 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, cùng với những cố gắng trong công tác điều hành, kiến thiết của cả hệ thống Đảng bộ, chính quyền.....

NGÀNH CÔNG THƯƠNG ĐẮK NÔNG - 15 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Gắn liền với sự hình thành và phát triển của tỉnh Đắk Nông (2004-2018), ngành công thương Đắk Nông được thành lập trong điều kiện còn nhiều khó khăn, xuất phát điểm của ngành thấp; doanh nghiệp ít, có quy mô nhỏ chiếm đa số, công nghệ lạc hậu, năng lực cạnh tranh thấp; tích lũy nội bộ thấp; hạ tầng, nguồn vốn, lao động phục vụ phát triển công thương......

TỔNG QUAN CÔNG THƯƠNG ĐẮK NÔNG NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có những diễn biến phức tạp, chính sách quốc tế của một số nước lớn thay đổi và thời tiết diễn biến bất thường… làm ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu dùng cả nước nói chung, tỉnh Đắk Nông nói riêng. Trên cơ sở bám sát những nội dung chỉ đạo điều hành, các giải pháp thực hiện của Chính phủ, Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và mục tiêu, nhiệm vụ pháp triển ngành công thương tỉnh Đắk Nông....

Hỗ trợ Xúc tiến thương mại cho cộng đồng Doanh nghiệp

Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Bộ Công Thương, UBND tỉnh Đắk Nông, sự chỉ đạo sát sao của Sở Công Thương, cùng với sự phối hợp hỗ trợ từ các đơn vị liên quan và các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. .....

KHUYẾN CÔNG THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Thời gian qua, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh đã khẳng định được vai trò đối với phát triển kinh tế của địa phương, góp phần hoàn thành những tiêu chí quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới; thực sự trở thành đòn bẩy thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần đáng kể cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG
KHUYẾN CÔNG THÚC ĐẨY CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN PHÁT TRIỂN

Tỉnh Đắk Nông được tái thành lập năm 2004 và cũng từ đó hoạt động khuyến công của tỉnh được triển khai thực hiện. Từ đó đến nay, hoạt động khuyến công của tỉnh đã đạt một số kết quả nhất định; các đề án được xây dựng, triển khai thực hiện đúng quy định, phù hợp với định hướng phát triển sản xuất công nghiệp của tỉnh; nội dung hỗ trợ.....

Nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhôm và nhựa”

Thực hiện Quyết định số 3966/QĐ-BCT ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ngừng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2017. Ngày 13/12/2017.....

HOẠT ĐỘNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG, THÚC ĐẨY SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

Việc Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được Đảng, Nhà nước và cộng đồng dân cư trên cả nước quan tâm ưu tiên hàng đầu, giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế gắn với an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước và hội nhập kinh tế quốc tế.